Wat in de natuur zij aan zij ligt -zonder verband,
wordt door wegen verenigd én gescheiden.
Geen oversteek zonder hindernis,
geen veer zonder rivier,
geen voortzetting zonder onderbreking,
geen orde zonder chaos.

IMG_3955

De brug verbindt en wijst op wat scheidt.
In de overspanning eert de verbinding de scheiding.

Het landschap verenigt verbinding én onderscheid, brug én rivier.

2014-03-29 17.16.34

Gestolde beweging.

Hier aangekomen is er nog maar één doel, de overkant.
Als een koorddanser zweef je boven de waterscheiding.
Dichter bij het onbegrensde kun je niet komen. Vooruit, pak de fiets.