Hieronder zie je een populatie van ongeveer 1000 actoren die bij toeval op elkaar treffen. Is de één besmet (rood) de ander niet (grijs), dan wordt de ander ook besmet. Wordt iemand ziek (zwart) na een incubatietijd (5 seconden) dan kan de actor de anderen niet meer besmetten. Na twaalf seconden wordt de actor beter, tenzij de ziekte fataal is (kans 1%) en de actor verandert in een paars bolletje met een zwarte rand.

Het verloop van de epidemie wordt in de bovenste helft van de weergegeven: besmet is rood, dood is zwart en groen is hersteld; de overigen zijn de dans ontsprongen. De cijfers die erbij horen staan links onderin.

Er wordt gestart met drie besmette actoren: één links boven, één in het midden, en één random in de populatie. Je kunt nieuwe gevallen van buiten toevoegen door op de figuur te klikken: één klik -> één besmette actor.

Je kunt het verloop van de epidemie zelf beïnvloeden (sliders rechtsonder): door de snelheid waarmee de actoren zich bewegen en de grootte van de actoren te veranderen. Meer snelheid en meer omvang (grotere kans op botsing) zal de epidemische verspreiding versnellen, minder snelheid en verkleining van de actoren zal de verspreiding remmen. Met de slider voor sterftekans kun je de epidemie meer of minder fataal maken. De interventies worden als zwarte lijntjes in het verloop weergegeven.

Boeiende uitleg in het engels hier.